Skala upp och skala bort: Agil skalning med LeSS

Scrum verkar ju bra när man har ett eller ett par team. Men går Scrum att använda när man har många team utan att addera till onödig koordination, byråkrati och beroenden? Denna presentation ger praktiska tips på hur vi kan tillämpa principerna, syftet, elementen, och elegansen av Scrum i ett storskaligt sammanhang, så enkelt som möjligt, baserat på ramverket LeSS.

Event Photos