Member Directory: LeSS Basics (CLB)

LinkLocation
Alexander Von NordheimMunich, Niemcy
Heather Von RudenStoddard, Wisconsin, Stany Zjednoczone
Alwyn VoormanDen Haag, Holandia
Svetlana VorobevaMoscow, Federacja Rosyjska
Brian VossCottage Grove, Minnesota, Stany Zjednoczone
Kateryna VostrikovaKyiv, Ukraina
ELENA VOZNESENSKAYAMoscow, Federacja Rosyjska
Chris VozzoPequannock, New Jersey, Stany Zjednoczone
Maxime VrevenNew York, New York, Stany Zjednoczone
Artem VtorushinVilnius, Litwa
Ivana VujanovicMunich, Niemcy
Alexey VygodskiMinsk, Białoruś
Gordon WaceyLong Branch, New Jersey, Stany Zjednoczone
Anna WachWarszawa, Polska
Greg WachowiakEden Prairie, Minnesota, Stany Zjednoczone